Nezaplatená faktúra - čo s tým a kedy?

V prvom rade si treba položiť jednu dôležitú otázku: Koľko spolupracujem s neplatičom a ako dlho je faktúra po splatnosti?

Nezaplatená faktúra - čo s tým a kedy?

1. V prípade, že máte spoluprácu rozvinutú niekoľko rokov a ste obchodní partneri, nie len náhodne vzniknutý “business“, je dobré zachovať dobré obchodné zvyklosti a skúsiť hneď po splatnosti kontaktovať subjekt.

Pri klientoch, ktorí majú dlhodobý obchodný vzťah, sa nám osvedčilo neplatiaci subjekt telefonicky kontaktovať. Je dobré si dohodnúť úhradu do 7 dní od telefonátu a upozorniť subjekt na to, že v prípade neuhradenia mu bude doručená písomná výzva na úhradu.

Z Vašej strany ide o zachovanie dobrých obchodných vzťahov a nik sa na Vás nemôže hnevať, ak protistrana už druhýkrát poruší dohodu teda lehotu splatnosti. V prípade ak ani potom neuhradí dlžnú čiastku je dobré obrátiť sa na špecialistov pre vymáhanie pohľadávok. Cca maximálne 30 dní po splatnosti.

2. Ide o náhodný “business“ so subjektom, ktorý nepoznám. Hneď po splatnosti začať reagovať na nezaplatenú čiastku písomnou výzvou a telefonickou urgenciou. Okamžite začať aktívne vymáhať pohľadávku, pretože čas sú peniaze, a ako si môžete všimnúť aj na našej webovej stránke www.patriotgroup.eu, čím viac času ubehne od splatnosti, tým je vymožiteľnosť nižšia. Opätovne platí pravidlo nerobiť žiadne nepremyslené kroky a konzultovať s odborníkom na túto tému.

Či už Váš dlh patrí do prvej alebo druhej skupiny dlžníkov, v obidvoch prípadoch Vám radi poskytneme pomocnú ruku a poradíme ako postupovať pri riešení Vašej dlžnej čiastky, preto nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Wir möchten Ihnen Inhalte anbieten, die Sie wirklich interessieren, daher verwendet diese Seite Cookies. Klicken Sie auf die Schaltfläche VERSTANDEN, wenn Sie der Verwendung von Cookies zustimmen und Verhaltensdaten auf die Website hochladen, um eine zielgerichtete Anzeige anzuzeigen. Mehr Informationen