Exekúcia faktúry. Čo môžem dať na exekúciu, čo je exekučný titul?

Podkladom pre exekútora a žiadosť o vydanie poverenia sú len presne vymedzené dokumenty. Faktúra a ani žiadny podobný dokument ako je zmluva čí dodací list nie sú podkladom pre začatie exekúcie.

Exekúcia faktúry. Čo môžem dať na exekúciu, resp. čo je exekučný titul?

Faktúru samú o sebe nemôžete dať na exekúciu a ani žiadny podobný dokument ako je zmluva o pôžičke, dodací list, nájomnú zmluvu, atď...

Podkladom pre exekútora a žiadosť o vydanie poverenia sú len presne vymedzené dokumenty. Medzi ne patria napr.: platobný rozkaz, trestný rozkaz, zmenkový platobný rozkaz, rozhodcovský rozsudok, notárska zápisnica.

Toto sú najčastejšie podklady, ktoré umožňujú exekútorovi zažiadať príslušný okresný súd na vydanie poverenia a následné exekuovanie neplatiča, teda už povinného. Všetkým vyššie uvedeným podkladom predchádza konanie na príslušnom súde, okrem notárskej zápisnice (NZ).

Wir möchten Ihnen Inhalte anbieten, die Sie wirklich interessieren, daher verwendet diese Seite Cookies. Klicken Sie auf die Schaltfläche VERSTANDEN, wenn Sie der Verwendung von Cookies zustimmen und Verhaltensdaten auf die Website hochladen, um eine zielgerichtete Anzeige anzuzeigen. Mehr Informationen