Čo je reštrukturalizácia?

Reštrukturalizácia je zákonom presne stanovený proces smerujúci k záchrane dlžníka, v ktorom sa dohodne dlžník so všetkými veriteľmi na vysporiadaní ich pohľadávok a zachová sa ďalšia prevádzka podniku dlžníka vrátane zamestnanosti, a to aj po skončení reštrukturalizácie.

Čo je reštrukturalizácia?

Reštrukturalizácia je zákonom presne stanovený proces smerujúci k záchrane dlžníka, v ktorom sa dohodne dlžník so všetkými veriteľmi na vysporiadaní ich pohľadávok a zachová sa ďalšia prevádzka podniku dlžníka vrátane zamestnanosti, a to aj po skončení reštrukturalizácie.

Ak dlžníkovi, teda firme, ktorá sa dostala do finančných a existenčných problémov, hrozí úpadok (krach, konkurz, úplné zastavenie činnosti) alebo je v úpadku, môže poveriť správcu vypracovaním reštrukturalizačného posudku na účely zistenia, či sú splnené predpoklady na reštrukturalizáciu firmy. Môže to byť však len osoba zapísaná v zozname správcov. Zoznam nájdete na tomto odkaze.

Správca pri príprave posudku zisťuje finančnú a obchodnú situáciu dlžníka a podľa týchto zistení vo vypracovanom posudku odporučí alebo neodporučí reštrukturalizáciu dlžníka. Ak správca reštrukturalizáciu dlžníka odporučí, v posudku navrhne aj možný spôsob jej uskutočnenia.

Účelom reštrukturalizácie je popri snahe o čo najrýchlejšie uspokojenie veriteľov v čo najväčšom rozsahu, predovšetkým snaha o zachovanie prevádzky podniku dlžníka alebo jeho časti.

Realita je však bohužiaľ iná ako je vyššie uvedené. Áno, všetko funguje tak ako je napísané. Len z pravidla je veriteľ uspokojený v rozmedzí 10 – 30 % po dobu 3 - 5 rokov, tzn. dlh je 10.000,- EUR bude Vám zaplatené 2.000,- EUR, a to tak napr. že po dobu 4 rokov každý rok dostanete v presne stanovenom termíne 500,- EUR. Výšku a termín určuje reštrukturalizačný plán, ktorý schvaľuje veriteľský výbor, ktorého súčasťou môžete byť aj Vy. Pokiaľ máte, ale malú pohľadávku, budete len štatista, ktorý môže vyjadriť názor a to je všetko.

Každopádne z praxe vieme, že ešte pred reštrukturalizáciou sa robia rôzne úpravy účtovníctva, záhadne sa stráca majetok spoločnosti a v konečnom dôsledku po skončení reštrukturalizácie skončí subjekt aj tak v konkurze alebo je prepísaný na cudzokrajného občana (biely kôň), prípadne sa vlastníkom stane spoločnosť z daňového raja. V skratke dobrý úmysel pod názvom REŠTRUKTURALIZÁCIA sa stal nástrojom špekulantov.

Wir möchten Ihnen Inhalte anbieten, die Sie wirklich interessieren, daher verwendet diese Seite Cookies. Klicken Sie auf die Schaltfläche VERSTANDEN, wenn Sie der Verwendung von Cookies zustimmen und Verhaltensdaten auf die Website hochladen, um eine zielgerichtete Anzeige anzuzeigen. Mehr Informationen