Doba splatnosti

Doba splatnosti v obchodnom styku je spravidla dohodnutá v zmluve alebo ak zmluva nie je písomná, je vyznačená na faktúre. V praxi je táto doba štandardne cca 14 dní.

Doba splatnosti

Doba splatnosti v obchodnom styku je spravidla dohodnutá v zmluve alebo ak zmluva nie je písomná, je vyznačená na faktúre. V praxi je táto doba štandardne cca 14 dní.

Po vzájomnej dohode si zmluvné strany môžu túto dobu spoločne určiť. V prípade pôžičky sa splatnosť určí dohodou v stanovený dátum, pričom splatnosť je možné dohodnúť aj na časti, v stanovených dátumoch, teda na splátky. Zároveň sa však môže aj skrátiť v prípade predčasnej splatnosti.

Zmluvy a splátkové kalendáre Vám v prípade potreby vypracuje Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.. Viac info na www.zavaseprava.sk.

Wir möchten Ihnen Inhalte anbieten, die Sie wirklich interessieren, daher verwendet diese Seite Cookies. Klicken Sie auf die Schaltfläche VERSTANDEN, wenn Sie der Verwendung von Cookies zustimmen und Verhaltensdaten auf die Website hochladen, um eine zielgerichtete Anzeige anzuzeigen. Mehr Informationen