Čo je to občiansky zákonník?

Občiansky zákonník je (hlavný) zákonník obsahujúci predpisy z oblasti občianskeho práva.

Čo je to občiansky zákonník?

Občiansky zákonník je (hlavný) zákonník obsahujúci predpisy z oblasti občianskeho práva.

Občiansky zákonník upravuje majetkové vzťahy právnických a fyzických osôb, majetkové vzťahy medzi týmito osobami a štátom, ako aj vzťahy vyplývajúce z práva na ochranu osôb, pokiaľ nie sú tieto občianskoprávne vzťahy upravené inými zákonmi. Právne vzťahy vznikajúce z výsledkov duševnej tvorivej činnosti upravujú osobitné zákony. Občiansky zákonník stanovuj aj to, kto je účastníkom občianskoprávnych vzťahov, splnomocnenie, zákonné zastúpenie, spotrebiteľské a ďalšie občianske zmluvy.

Wir möchten Ihnen Inhalte anbieten, die Sie wirklich interessieren, daher verwendet diese Seite Cookies. Klicken Sie auf die Schaltfläche VERSTANDEN, wenn Sie der Verwendung von Cookies zustimmen und Verhaltensdaten auf die Website hochladen, um eine zielgerichtete Anzeige anzuzeigen. Mehr Informationen