Čo znamená v zmluve skratka P.A.

p. a. pochádza z latinského výrazu per annum, v preklade ročne. S výrazom sa stretávame bežne pri úrokových sadzbách.

Čo znamená v zmluve skratka P.A.

p. a. pochádza z latinského výrazu per annum, v preklade ročne. S výrazom sa stretávame bežne pri úrokových sadzbách. V prípade, že pri úroku nie je okrem percenta uvedená žiadna ďalšia značka, chápe sa tento úrok ako ročný. Ročný úrok je pochopiteľne vyšší ako úrok za mesiac. Teda ak máte uvedenú úrokovú sadzbu 8 % p. a. znamená to, že za jeden rok zaplatíte navýšenie zo 100,- EUR na 108,- EUR.

Ďalej sa môžeme stretnúť s týmito výrazmi:

p. s. – per semestre, polročné úrokovacie obdobie

p. q. – per quartale, štvrťročné úrokovacie obdobie

p. m. – per mensem, mesačné úrokovacie obdobie

p. d. – per diem, denné úrokovacie obdobie

Wir möchten Ihnen Inhalte anbieten, die Sie wirklich interessieren, daher verwendet diese Seite Cookies. Klicken Sie auf die Schaltfläche VERSTANDEN, wenn Sie der Verwendung von Cookies zustimmen und Verhaltensdaten auf die Website hochladen, um eine zielgerichtete Anzeige anzuzeigen. Mehr Informationen