Kedy poslať výzvu na zaplatenie?

Výzva na zaplatenie, tak ako sme si už povedali v predchádzajúcom článku, je formálnou záležitosťou.

Kedy poslať výzvu na zaplatenie?

Jednak ňou máme možnosť upozorniť obchodného partnera, že je niečo po splatnosti a máme ochotu a chuť vec riešiť zmierlivou cestou alebo si splniť obligatórnu podmienku na upozornenie neplatiča pre prípadne konanie pred súdom alebo inými štátnymi či súkromnými inštitúciami a firmami.

Aj nám, ako spoločnosti na manažment rizikových pohľadávok pomôže situácia, kedy subjekt už bol upozornený. Je dobré túto výzvu poslať doporučene alebo do vlastných rúk.

Zároveň je dobré, ak máte potvrdenie o odoslaní a viete preukázať odoslanie zásielky, čím sa vyhnete spornej situácii, kedy neplatič bude tvrdiť, že nič nedostal. V tom prípade bude Vaša argumentácia veľmi jednoduchá.

Tak teda kedy a ako? Hneď po splatnosti a doporučene alebo do vlastných rúk.

Wir möchten Ihnen Inhalte anbieten, die Sie wirklich interessieren, daher verwendet diese Seite Cookies. Klicken Sie auf die Schaltfläche VERSTANDEN, wenn Sie der Verwendung von Cookies zustimmen und Verhaltensdaten auf die Website hochladen, um eine zielgerichtete Anzeige anzuzeigen. Mehr Informationen