RPMN - Čo to znamená ak je to uvedené v zmluve

RPMN je ročná percentuálna miera nákladov, teda percento, ktoré spotrebiteľovi ponúka možnosť jednoducho sa orientovať v spotrebiteľských úveroch.

RPMN - Čo to znamená ak je to uvedené v zmluve

RPMN je ročná percentuálna miera nákladov, teda percento, ktoré spotrebiteľovi ponúka možnosť jednoducho sa orientovať v spotrebiteľských úveroch. Čím nižšia je hodnota RPMN, tým väčšia výhodnosť pre spotrebiteľa - dlžníka.

Túto základnú informáciu je subjekt poskytujúci úver alebo pôžičku povinný uvádzať pri úveroch a pôžičkách, na ktoré sa vzťahuje zákon o spotrebiteľských úveroch. V prípade, ak RPMN nie je uvedené v zmluve, považuje sa úver v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch za bezúročný a klient neplatí ani poplatky spojené s takýmto úverom. Veľakrát na to nestačí upozorniť subjekt poskytujúci úver alebo pôžičku a na presadenie svojich práv je potrebné sa obrátiť na príslušný súd. V prípade potreby riešenia formou súdu je možné sa obrátiť na bezplatnú právnu pomoc na webovej stránke www.zavaseprava.sk, tel. 0918803803.

Wir möchten Ihnen Inhalte anbieten, die Sie wirklich interessieren, daher verwendet diese Seite Cookies. Klicken Sie auf die Schaltfläche VERSTANDEN, wenn Sie der Verwendung von Cookies zustimmen und Verhaltensdaten auf die Website hochladen, um eine zielgerichtete Anzeige anzuzeigen. Mehr Informationen