Zmenka

Zmenky patria medzi najpopulárnejšie zabezpečovacie prostriedky pri poskytovaní bankových úverov, ale často sa používajú aj v bežných obchodnoprávnych vzťahoch.

Zmenka

Zmenky patria medzi najpopulárnejšie zabezpečovacie prostriedky pri poskytovaní bankových úverov, ale často sa používajú aj v bežných obchodnoprávnych vzťahoch. Vo väčšine prípadoch pomáhajú riešiť dočasnú platobnú neschopnosť.

Výhodou zmenky v porovnaní s ostatnými druhmi cenných papierov je, že ju môže vydať ktokoľvek. Zmenka je listinný cenný papier, a preto musí existovať vždy vo forme listiny. Špeciálnou právnou normou, ktorá zmenky upravuje je zákon o zmenkách a šekoch, ktorý bol v Zbierke zákonov zverejnený ako zákon č. 191/1950 Zb., nazývaný aj ako zmenkový a šekový zákon. Napriek tomu, že je v platnosti viac ako polstoročie, nebol doposiaľ ani raz novelizovaný.

Zmenku možno spísať v podstate na všetkom, na čom sa dá uchovať písomný záznam. Napriek tomu odporúčame kúpiť zmenku ako predtlačené tlačivo v obchode. Vyhnete sa chybám a následnej neplatnosti zmenky. Veľmi dôležité je zmenku aj správne vypísať, preto odporúčame vyhľadať si manuál ako zmenku správne vypísať. Vyhnete sa tak prípadnej neplatnosti zmenky. Aj keď navonok sa jedná o jednoduché tlačivo nezabudnite na to, že ZMENKA má presné a striktné pravidlá na jej vypísanie.

Wir möchten Ihnen Inhalte anbieten, die Sie wirklich interessieren, daher verwendet diese Seite Cookies. Klicken Sie auf die Schaltfläche VERSTANDEN, wenn Sie der Verwendung von Cookies zustimmen und Verhaltensdaten auf die Website hochladen, um eine zielgerichtete Anzeige anzuzeigen. Mehr Informationen