Advokát

Advokát je právnicky vzdelaná osoba, ktorá sa zaoberá poskytovaním právnych služieb iným fyzickým alebo právnickým osobám, a to spravidla za úplatu. Advokát musí byť povinne zapísaný v zozname advokátov vedenom advokátskou komorou.

Advokát

Advokát je právnicky vzdelaná osoba, ktorá sa zaoberá poskytovaním právnych služieb iným fyzickým alebo právnickým osobám, a to spravidla za úplatu. Advokát musí byť povinne zapísaný v zozname advokátov vedenom advokátskou komorou.

K jeho úlohám patrí obhajoba občanov v trestnom konaní, zastupovanie v občiansko-právnom a správnom konaní, spisovanie listín (zmluvy, prehlásenia a pod.), právne analýzy, expertíza a podobne.

V Slovenskej republike môže vykonávať povolanie advokáta iba človek s ukončeným vysokoškolským právnym vzdelaním druhého stupňa, ktorý zložil advokátske skúšky a splnil všetky zákonné podmienky pre zápis do zoznamu advokátov.

V prípade, že potrebujete využiť služby advokáta, môžte sa kedykoľvek obrátiť na našu partnerskú advokátsku kanceláriu Koncová & Partners na www.zavaseprava.sk

Wir möchten Ihnen Inhalte anbieten, die Sie wirklich interessieren, daher verwendet diese Seite Cookies. Klicken Sie auf die Schaltfläche VERSTANDEN, wenn Sie der Verwendung von Cookies zustimmen und Verhaltensdaten auf die Website hochladen, um eine zielgerichtete Anzeige anzuzeigen. Mehr Informationen