Ako právne posilniť svoje postavenie voči dlžníkovi?

V prvom rade je dôležité túto otázku riešiť hneď na začiatku obchodného vzťahu a nie až pri neplatení už vzniknutej pohľadávky.

Ako právne posilniť svoje postavenie voči dlžníkovi?

Na začiatku obchodného vzťahu by mala prísť objednávka na Vaše služby a tovar. Následne by ste mali reflektovať nacenením a ponukou. Ďalším krokom by mala byť ZMLUVA. Prečo veľkým písmom?

ZMLUVA je najdôležitejšou časťou Vášho obchodného vzťahu (po právnej stránke), ktorá určuje presne a striktne podmienky plnenia, či už ide o službu alebo tovar.

Jednotlivé ustanovenia Vás vedia chrániť a presne určiť "čo, kedy, ako, prečo, za čo, ..." Po zmluve nasleduje fakturácia a jej zaslanie.

Ak budete potrebovať vytvoriť zmluvu presne podľa Vašich potrieb, odporúčame osloviť advokátske kancelárie alebo špecializované firmy na túto problematiku. Samozrejme sme Vám plne k dispozícii na www.patriotgroup.eu (manažment pohľadávok) alebo na webovej stránke advokátskej kancelárie www.zavaseprava.sk.

Wir möchten Ihnen Inhalte anbieten, die Sie wirklich interessieren, daher verwendet diese Seite Cookies. Klicken Sie auf die Schaltfläche VERSTANDEN, wenn Sie der Verwendung von Cookies zustimmen und Verhaltensdaten auf die Website hochladen, um eine zielgerichtete Anzeige anzuzeigen. Mehr Informationen