Aký má význam faktúra pre vymáhanie?

Pre vymáhanie je len potvrdením toho, že neplatiaci subjekt dostal oznámenie o výške koľko má plniť, teda v podstate by sa faktúra dala nahradiť aj oznámením v písomnej forme.

Aký má význam faktúra pre vymáhanie?

V prvom rade si treba uvedomiť čo je faktúra. Faktúra je daňový doklad, potrebný pre vedenie účtovníctva. Teda preto, aby ste vedeli koľko treba odviesť na DPH a dani zo zisku v prospech štátu :)

Pre vymáhanie je len potvrdením toho, že neplatiaci subjekt dostal oznámenie o výške koľko má plniť, teda v podstate by sa faktúra dala nahradiť aj oznámením v písomnej forme. O plnení by mala hovoriť zmluva.

Veľakrát sa stáva, že podnikatelia zmluvu nahrádzajú faktúrou, resp. faktúrami, čo ich potom dostáva do situácie, kedy nie sú jasne stanovené pravidlá dodávok služby alebo tovaru a vzniká veľmi široký priestor pre sporovanie kvality, množstva, času dodania, atď. Zákon nekáže ako máte doručiť faktúru, teda je relevantné ak ju zašlete aj e-mailom. V prípade, že pracujete bez zmlúv dbajte na to, aby ste mali vždy doklad o doručení faktúry (e-mail, doklad z pošty - podací lístok, zásielka do vlastných rúk).

Takže v skratke je faktúra “len“ daňový doklad, pre ekonóma nevyhnutný, pre vymáhanie nie celkom postačujúci.

Wir möchten Ihnen Inhalte anbieten, die Sie wirklich interessieren, daher verwendet diese Seite Cookies. Klicken Sie auf die Schaltfläche VERSTANDEN, wenn Sie der Verwendung von Cookies zustimmen und Verhaltensdaten auf die Website hochladen, um eine zielgerichtete Anzeige anzuzeigen. Mehr Informationen