Aká je premlčacia doba pohľadávky?

Túto otázku musíme rozdeliť do dvoch okruhov, keďže premlčacia doba pohľadávky je rozdielna v obchodnom a v občianskom vzťahu.

Môžem žiadať zmluvnú pokutu ak nebola dohodnutá v zmluve? Aké sú jej pravidlá?

1. Pohľadávka v obchodnom vzťahu
To znamená mám vystavenú faktúru, kde som dodával službu či materiál pre právnickú osobu, tj. živnostníka, s.r.o., o.z., atď. Teda zjednodušene povedané všade tam, kde na strane príjemcu je IČO. Tu je podľa Obchodného zákonníka premlčacia doba 4 roky.

2. Pohľadávka v občianskom vzťahu
Požičal jeden občan druhému peniaze. Teda ide o vzťah medzi dvomi fyzickými osobami, t.j. stranami bez IČO, len dátum narodenia aj na jednej, aj na druhej strane. Tu je premlčacia doba podľa Občianskeho zákonníka 3 roky.

Samozrejme toto je len približné vysvetlenie pojmov a každá pohľadávka je špecifická, preto je dobré konzultovať jednotlivé pohľadávky samostatne. Ak si nie ste istí, kedy bude Vaša pohľadávka premlčaná, zašlite nám podklady na e-mailovú adresu vymahanie@patriotgroup.eu a my Vám definujeme presný dátum, ku ktorému bude pohľadávka premlčaná a možme Vám pomocť s jej okamžitým vymáhaním.

Wir möchten Ihnen Inhalte anbieten, die Sie wirklich interessieren, daher verwendet diese Seite Cookies. Klicken Sie auf die Schaltfläche VERSTANDEN, wenn Sie der Verwendung von Cookies zustimmen und Verhaltensdaten auf die Website hochladen, um eine zielgerichtete Anzeige anzuzeigen. Mehr Informationen