Súdne poplatky za konanie o vydanie platobného rozkazu

Pri konaní o vydanie platobného rozkazu sa platí poplatok 6 % zo žalovanej sumy, minimálne však 16,50 EUR.

Súdne poplatky za konanie o vydanie platobného rozkazu

Pri konaní o vydanie platobného rozkazu sa platí poplatok 6 % zo žalovanej sumy, minimálne však 16,50 EUR, tzn. že ak žalujem sumu 1 000,-EUR poplatok je 60,- EUR. Ak však žalujem 100,- EUR 6% poplatok zo žalovanej sumy by bol 6,- EUR, teda konečný poplatok je určený v minimálnej výške 16,50 EUR.

Tento poplatok sa dá zaplatiť v kolkových známkach alebo na výzvu súdu. V kolkových známkach je však možné zaplatiť poplatok maximálne do výšky 300,- EUR. V prípade uhradenia cez tzv. kolky šetríte čas nielen súdu, ale aj sebe pretože Vás súd nemusí vyzývať na platenie, vytvárať dokument atď..

V poslednom rade ešte existuje oslobodenie od poplatku, kedy súdu predložíte tlačivo so žiadosťou o oslobodenie od súdneho poplatku. Súd na základe neho bude skúmať vaše majetkové pomery a žiadosti buď vyhovie alebo ju zamietne.

We want to bring you content that really interests you, so we are using cookies. Click ACCEPT button if you agree with the use of cookies and collecting statistics data by this website to display a relevant content and ads. More information