Čo znamená v zmluve skratka P.A.

p. a. pochádza z latinského výrazu per annum, v preklade ročne. S výrazom sa stretávame bežne pri úrokových sadzbách.

Čo znamená v zmluve skratka P.A.

p. a. pochádza z latinského výrazu per annum, v preklade ročne. S výrazom sa stretávame bežne pri úrokových sadzbách. V prípade, že pri úroku nie je okrem percenta uvedená žiadna ďalšia značka, chápe sa tento úrok ako ročný. Ročný úrok je pochopiteľne vyšší ako úrok za mesiac. Teda ak máte uvedenú úrokovú sadzbu 8 % p. a. znamená to, že za jeden rok zaplatíte navýšenie zo 100,- EUR na 108,- EUR.

Ďalej sa môžeme stretnúť s týmito výrazmi:

p. s. – per semestre, polročné úrokovacie obdobie

p. q. – per quartale, štvrťročné úrokovacie obdobie

p. m. – per mensem, mesačné úrokovacie obdobie

p. d. – per diem, denné úrokovacie obdobie

We want to bring you content that really interests you, so we are using cookies. Click ACCEPT button if you agree with the use of cookies and collecting statistics data by this website to display a relevant content and ads. More information