RPMN - Čo to znamená ak je to uvedené v zmluve

RPMN je ročná percentuálna miera nákladov, teda percento, ktoré spotrebiteľovi ponúka možnosť jednoducho sa orientovať v spotrebiteľských úveroch.

RPMN - Čo to znamená ak je to uvedené v zmluve

RPMN je ročná percentuálna miera nákladov, teda percento, ktoré spotrebiteľovi ponúka možnosť jednoducho sa orientovať v spotrebiteľských úveroch. Čím nižšia je hodnota RPMN, tým väčšia výhodnosť pre spotrebiteľa - dlžníka.

Túto základnú informáciu je subjekt poskytujúci úver alebo pôžičku povinný uvádzať pri úveroch a pôžičkách, na ktoré sa vzťahuje zákon o spotrebiteľských úveroch. V prípade, ak RPMN nie je uvedené v zmluve, považuje sa úver v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch za bezúročný a klient neplatí ani poplatky spojené s takýmto úverom. Veľakrát na to nestačí upozorniť subjekt poskytujúci úver alebo pôžičku a na presadenie svojich práv je potrebné sa obrátiť na príslušný súd. V prípade potreby riešenia formou súdu je možné sa obrátiť na bezplatnú právnu pomoc na webovej stránke www.zavaseprava.sk, tel. 0918803803.

We want to bring you content that really interests you, so we are using cookies. Click ACCEPT button if you agree with the use of cookies and collecting statistics data by this website to display a relevant content and ads. More information