Sankcie za nezaplatenú faktúru

Máte nárok na zákonný úrok z omeškania odo dňa nasledujúceho po splatnosti faktúry. Zákonný úrok z omeškania je určený vždy za konkrétne príslušné obdobie a je z pravidla zobrazený v p. a. to znamená percento za rok.

Sankcie za nezaplatenú faktúru

Ako prvú možnosť máte nárok na zákonný úrok z omeškania odo dňa nasledujúceho po splatnosti faktúry. Teda ak je faktúra splatná napr. 25.04.2016, tak od 26.04.2016 (vrátane) máte nárok na zákonný úrok zo omeškania.

Zákonný úrok z omeškania je určený vždy za konkrétne príslušné obdobie a je z pravidla zobrazený v p. a. to znamená percento za rok. Podrobný prehľad nájdete na tomto odkaze.

Prečo stále píšeme o zákonnom úroku z omeškania? Pretože je možné dohodnúť si úrok z omeškania aj zmluvne, ktorý je určený podľa dohody zmluvných strán. Samozrejme nesmie byť v rozpore s dobrými obchodnými praktikami. Odporúčame ísť maximálne do výšky 18,25% p. a.

Druhá možnosť je váš nárok na jednorazové odškodné vo výške 40,- EUR za každú neuhradenú faktúru. Čo predstavuje Vaše náklady s vymáhaním pohľadávky, ktoré nemusíte žiadnym spôsobom preukazovať. Teda nemusíte preukazovať poštovné, náklady na papier, stratený čas a podobne. 1 faktúra = 40,- EUR, 2 faktúry = 80,-EUR atď.

We want to bring you content that really interests you, so we are using cookies. Click ACCEPT button if you agree with the use of cookies and collecting statistics data by this website to display a relevant content and ads. More information