Aká je premlčacia doba pohľadávky?

Túto otázku musíme rozdeliť do dvoch okruhov, keďže premlčacia doba pohľadávky je rozdielna v obchodnom a v občianskom vzťahu.

Môžem žiadať zmluvnú pokutu ak nebola dohodnutá v zmluve? Aké sú jej pravidlá?

1. Pohľadávka v obchodnom vzťahu
To znamená mám vystavenú faktúru, kde som dodával službu či materiál pre právnickú osobu, tj. živnostníka, s.r.o., o.z., atď. Teda zjednodušene povedané všade tam, kde na strane príjemcu je IČO. Tu je podľa Obchodného zákonníka premlčacia doba 4 roky.

2. Pohľadávka v občianskom vzťahu
Požičal jeden občan druhému peniaze. Teda ide o vzťah medzi dvomi fyzickými osobami, t.j. stranami bez IČO, len dátum narodenia aj na jednej, aj na druhej strane. Tu je premlčacia doba podľa Občianskeho zákonníka 3 roky.

Samozrejme toto je len približné vysvetlenie pojmov a každá pohľadávka je špecifická, preto je dobré konzultovať jednotlivé pohľadávky samostatne. Ak si nie ste istí, kedy bude Vaša pohľadávka premlčaná, zašlite nám podklady na e-mailovú adresu vymahanie@patriotgroup.eu a my Vám definujeme presný dátum, ku ktorému bude pohľadávka premlčaná a možme Vám pomocť s jej okamžitým vymáhaním.

We want to bring you content that really interests you, so we are using cookies. Click ACCEPT button if you agree with the use of cookies and collecting statistics data by this website to display a relevant content and ads. More information