Musí byť podpis na splátkovom kalendári a uznaní záväzku overený notárom?

Zákon presne určuje, v akých prípadoch musí byť podpis overený. A tieto dva dokumenty do tejto kategórie nepatria.

Môžem žiadať zmluvnú pokutu ak nebola dohodnutá v zmluve? Aké sú jej pravidlá?

V tomto prípade je odpoveď jednoduchá. Nie nemusí. Zákon presne určuje, v akých prípadoch musí byť podpis overený. A tieto dva dokumenty do tejto kategórie nepatria.

Samozrejme ak máte na takomto dokumente overený podpis je to len dobre. Vyhnete sa tým obrane dlžníka, kedy bude namietať, že on nič také nepodpísal a nie je to jeho podpis atď... Overeným podpisom sa Vaša pozícia v dokazovaní posilní.

We want to bring you content that really interests you, so we are using cookies. Click ACCEPT button if you agree with the use of cookies and collecting statistics data by this website to display a relevant content and ads. More information