Nezaplatená faktúra, nevrátená pôžička, je to trestný čin?

Jednoducho položená otázka, ale zložitejšia odpoveď.

Nezaplatená faktúra, nevrátená pôžička, je to trestný čin?

Vychádzajme najskôr z našich skúseností. 1 zo 100 trestných oznámení sa v tejto problematike ujme a neplatič je odstíhaný - potrestaný v rámci trestného konania. Teda pravdepodobnosť Vášho úspechu je dosť malá, tým ale nechceme povedať, že to nie je potrebné riešiť.

V prvom rade musia OČTK (orgány činné v trestnom konaní) preukázať ÚMYSEL, čo je často pre OČTK dosť zložité pokiaľ sa k tomu neplatič neprizná sám. Ak neplatič nezaplatí, neznamená to, že spáchal trestný čin.

Každý prípad je individuálny a preto treba k nemu aj tak pristupovať. Každopádne veľakrát sa stáva, že aj v prípade, že neplatiča odsúdia za trestný čin tak Vás so škodou odkážu na civilné konanie. Spôsobenú škodu si teda musíte uplatňovať na súde v civilnom konaní, čo ako každý z nás vie, môže byť pri vyťaženosti dnešných súdov na dlho. Trest prišiel, ale peniaze nikde :(

V prípade potrebnej konzultácie, kontaktujte priamo nás bezplatne cez kontaktný formulár na tu na webe alebo na www.zavaseprava.sk, kde Vám rovnako poskytnú bezplatné právne poradenstvo.

We want to bring you content that really interests you, so we are using cookies. Click ACCEPT button if you agree with the use of cookies and collecting statistics data by this website to display a relevant content and ads. More information