Overovanie subjektov

Pri vyplnení všetkých potrebných údajov získate prehľadný a komplexný report o požadovanom subjekte. Rýchlo a efektívne viete zhodnotiť vymožiteľnosť pohľadávky a aktuálny ekonomický stav spoločnosti, SZČO, prípadne fyzickej osoby.

Pri vyplnení všetkých potrebných údajov získate prehľadný report o požadovanej osobe. Rýchlo a efektívne viete zhodnotiť vymožiteľnosť pohľadávky a aktuálny stav jej aktívnych exekučných konaní a informáciu z pohľadu osobného bankrotu.


Overená firma z pohľadu exekúcií | dlhov | konkurzu | platobného rozkazu | s ratingom neklam.sk

Pri vyhľadávaní osoby dbajte prosím na správnosť zadávaných údajov vrátane diakritiky!