back to real estates

Garáž Bezručova, Trenčín

In rent

Nachádza sa na Bezručovej ulici v Trenčíne, súpisné č. 5352, parcela CKN 1902/5


Zahŕňa:

  • garáž s rozlohou 19m²
  • plechovú bránu
  • elektriku a osvetlenie
  • súčasne s garážou je možné využívať parcelu pred garážou CKN 1902/166 o rozlohe 27m²

Aktuálne v dlhodobom prenájme.

Are you interested in real estate? You can contact us using the form.