Služby spoločnosti PATRIOT GROUP, s.r.o. pre podnikateľov

Služby pre podnikateľov

 • Dôkladne zanalyzujeme odovzdané dokumenty k danému prípadu.
 • Vykonávame podrobné lustrácie subjektov (zisťujeme aktuálny stav exekúcií, výšku záväzkov, nehnuteľnosti...).
 • Zašleme výzvu na úhradu.
 • Podpisujeme s dlžníkmi Dohody (o splátkach, uznanie dlhu).
 • Intenzívne komunikujeme s dlžníkmi.
 • Urgujeme dlžné subjekty s úhradami (telefonicky, pomocou SMS systému,...).
 • Sledujeme premlčaciu dobu pohľadávok.
 • Aktívne trávime čas v teréne s dlžníkmi.
 • Na vyžiadanie poskytujeme kompletný report o vykonaných krokoch v jednotlivých prípadoch.
 • Podľa požiadaviek klientov upravujeme/dopĺňame zmluvy a iné dokumenty, s ktorými prichádzajú klienti/zákazníci do styku v rámci obchodných vzťahov. Dopĺňame ich o doložky, paragrafy, dodatky a iné doplnenia, ktoré posilnia vaše právne postavenie.

Výhody spolupráce so spol. PATRIOT GROUP, s.r.o.

 • Pri vymáhaní pohľadávok neplatíte žiadne zálohy vopred.
 • S vymáhaním začneme do 48 hodín od obdržania podkladov.
 • Šetríme váš čas a nezabúdame na vymáhanie úrokov a zmluvnej pokuty.

Formy odmeňovania

 • S obchodnými spoločnosťami spolupracujeme na základe individuálnych dohôd.
 • Odmena za poskytnuté služby je štandardne stanovená v % z vymožených finančných prostriedkov. Vopred neplatíte žiadne zálohy.
 • Paušálne odmeňovanie, t.j. klient platí každý mesiac dohodnutý paušál.
 • Možnosť paušálneho odmeňovania v kombinácií s vopred dohodnutou percentuálnou výškou odmeny.

V prípade, ak sa nám nepodarí zabezpečiť pohľadávku mimosúdnym vymáhaním:

 • Poskytujeme komplexný právny servis pri riešení pohľadávky súdnou cestou prostredníctvom kooperujúcej advokátskej kancelárie.

Benötigen Sie eine unverbindliche beratung?

Im Falle weiterer Fragen können Sie unsere kostenfreie Beratung unter der Telefonnummer in Anspruch nehmen oder Sie kontaktieren uns über das Kontakt-Formular.