Služby spoločnosti PATRIOT GROUP, s.r.o. pre podnikateľov

Služby pre podnikateľov

 • Dôkladne zanalyzujeme odovzdané dokumenty k danému prípadu.
 • Vykonávame podrobné lustrácie subjektov (zisťujeme aktuálny stav exekúcií, výšku záväzkov, nehnuteľnosti...).
 • Zašleme výzvu na úhradu.
 • Podpisujeme s dlžníkmi Dohody (o splátkach, uznanie dlhu).
 • Intenzívne komunikujeme s dlžníkmi.
 • Urgujeme dlžné subjekty s úhradami (telefonicky, pomocou SMS systému,...).
 • Sledujeme premlčaciu dobu pohľadávok.
 • Aktívne trávime čas v teréne s dlžníkmi.
 • Na vyžiadanie poskytujeme kompletný report o vykonaných krokoch v jednotlivých prípadoch.
 • Podľa požiadaviek klientov upravujeme/dopĺňame zmluvy a iné dokumenty, s ktorými prichádzajú klienti/zákazníci do styku v rámci obchodných vzťahov. Dopĺňame ich o doložky, paragrafy, dodatky a iné doplnenia, ktoré posilnia vaše právne postavenie.

Výhody spolupráce so spol. PATRIOT GROUP, s.r.o.

 • Pri vymáhaní pohľadávok neplatíte žiadne zálohy vopred.
 • S vymáhaním začneme do 48 hodín od obdržania podkladov.
 • Šetríme váš čas a nezabúdame na vymáhanie úrokov a zmluvnej pokuty.

Formy odmeňovania

 • S obchodnými spoločnosťami spolupracujeme na základe individuálnych dohôd.
 • Odmena za poskytnuté služby je štandardne stanovená v % z vymožených finančných prostriedkov. Vopred neplatíte žiadne zálohy.
 • Paušálne odmeňovanie, t.j. klient platí každý mesiac dohodnutý paušál.
 • Možnosť paušálneho odmeňovania v kombinácií s vopred dohodnutou percentuálnou výškou odmeny.

V prípade, ak sa nám nepodarí zabezpečiť pohľadávku mimosúdnym vymáhaním:

 • Poskytujeme komplexný právny servis pri riešení pohľadávky súdnou cestou prostredníctvom kooperujúcej advokátskej kancelárie.

Potrebujete nezáväzne poradiť?

V prípade akýchkoľvek otázok môžete využiť naše bezplatné poradenstvo na našom telefónnom čísle alebo nám napíšte pomocou kontaktného formulára.