Patriot Group

Správa, riadenie a vymáhanie pohľadávok

Vymáhanie pohľadávok v akejkoľvek hodnote pre fyzické aj právnické osoby,
efektívnym prístupom formou aktívnej práce s dlžníkom v teréne.

Viac info
S nami Vaše pohľadávky nezhoria na koňoch

Ponuka služieb

Miera vymožiteľnosti pohľadávky v závislosti na čase

Miera vymožiteľnosti pohľadávky v závislosti na čase

Pri vymáhaní pohľadávok platí viac ako inokedy, že čas sú peniaze. Na základe našich dlhoročných skúseností s vymáhaním pohľadávok vám môžeme povedať, že čím dlhšie čakáte kým začnete vaše pohľadávky riešiť, tým je menšia šanca, že svoje peniaze ešte niekedy uvidíte.

Na grafe vedľa môžete vidieť ako rýchlo klesá percentuálna šanca na úspešné vymoženie pohľadávky s pribúdajúcimi mesiacmi. Mesiac po splatnosti je šanca ešte 90%, zatiaľ čo po 6 mesiacoch sa šanca znižuje už len na 50%.

AKO FUNGUJE SPOLUPRÁCA SO SPOL. PATRIOT GROUP, s.r.o.?

Spoločnosť Patriot Group

Spoločnosť Patriot sme založili 1.2.2006, ako firmu zameranú na vymáhanie pohľadávok a na ochranu osôb a majetku. Spolupracovali sme s viacerými spoločnosťami a dosiahli sme v týchto oblastiach nemalé úspechy na území celého Slovenska. Komplexnosť našich aktivít vyústila v roku 2010 do vzniku spoločnosti Patriot Group, s. r. o.

Dnes vám dokážeme poradiť pri posudzovaní miery rizika vašich investícií a jednotlivých obchodov, upozorniť vás na možné problémové subjekty, efektívne riešiť už vzniknuté problémy.

2010
PATRIOT GROUP PATRIOT GROUP Vznik PATRIOT GROUP, s.r.o.
1 výjazdová jednotka
Hodnota vymáhaných pohľadávok: 280 000 €
2012
PATRIOT GROUP PATRIOT GROUP Navýšenie základného
imania na 500 000 €
2014
PATRIOT GROUP
2015
Advokátska kancelária Koncová & Partners PATRIOT GROUP 3 výjazdové jednotky
Obchodný zástupca pre
Bratislavský Kraj
Kooperácia pri vzniku
Advokátskej kancelárie
KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
2016
PATRIOT GROUP Zaregistrovali sme 2
ochranné známky na symboly našej spoločnosti
Podieľali sme sa na založení kancelárie správcu konkurznej
a reštrukturalizačnej podstaty
2018
stali sme sa členmi WAD (World Association of Detectives)
stali sme sa členmi WAPI (World Association of Professional Investigators)
stali sme sa členmi IPO (Internation Police Organization)
Vytvorili sme slovenskú sekciu organizácie. Ing. Juraj Imrich, MBA, CMAS sa stal Section Leader Slovakia
2019
pre našich klientov sme začali vydávať online Občasník spoločnosti Patriot Group, s. r. o. - PATRIOT GROUP +

prešli sme na elektronické uzatváranie spolupráce s právnickými osobami

klientom ponúkame nové balíčky služieb
2020
zmenili sme adresu spoločnosti - sídlime vo vlastných priestoroch na adrese Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín

spustili sme nový projekt

2010

Vznik PATRIOT GROUP, s.r.o.

1 výjazdová jednotka

2012

Navýšenie základného
imania na 500 000 €

2013

2 výjazdové jednotky

Zmena priestorov pre
väčší komfort našich
klientov

2015

3 výjazdové jednotky
Obchodný zástupca pre
Bratislavský Kraj

Kooperácia pri vzniku
Advokátskej kancelárie
KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.

2016

Zaregistrovali sme 2
ochranné známky na symboly našej spoločnosti

Podieľali sme sa na založení kancelárie správcu konkurznej
a reštrukturalizačnej podstaty

2017

Rozšírili sme administratívne priestory pre nové pracovné sily

2018

stali sme sa členmi WAD (World Association of Detectives)

stali sme sa členmi WAPI (World Association of Professional Investigators)

stali sme sa členmi IPO (Internation Police Organization)

Vytvorili sme slovenskú sekciu organizácie. Ing. Juraj Imrich, MBA, CMAS sa stal Section Leader Slovakia

2019

pre našich klientov sme začali vydávať online Občasník spoločnosti Patriot Group, s. r. o. - PATRIOT GROUP +

prešli sme na elektronické uzatváranie spolupráce s právnickými osobami

klientom ponúkame nové balíčky služieb

2020

zmenili sme adresu spoločnosti - sídlime vo vlastných priestoroch na adrese Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín

spustili sme nový projekt

Naše certifikáty a ocenenia

Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Solventná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Certifikovaná spoločnosť Zodpovedný podnik Solventná firma Solventná firma Solventná firma Solventná firma
arrow-left_1
arrow-left_1

Potrebujete nezáväzne poradiť?

V prípade akýchkoľvek otázok môžete využiť naše bezplatné poradenstvo na našom telefónnom čísle alebo nám napíšte pomocou kontaktného formulára.