O nás

Spoločnosť Patriot sme založili 1.2.2006, ako firmu zameranú na vymáhanie pohľadávok a na ochranu osôb a majetku. Spolupracovali sme s viacerými spoločnosťami a dosiahli sme v týchto oblastiach nemalé úspechy na území celého Slovenska. Komplexnosť našich aktivít vyústila v roku 2010 do vzniku spoločnosti PATRIOT GROUP, s. r. o.

Dnes vám dokážeme poradiť pri posudzovaní miery rizika vašich investícií a jednotlivých obchodov, upozorniť vás na možné problémové subjekty, efektívne riešiť už vzniknuté problémy.

Môžete nám úplne zveriť správu svojich pohľadávok. Budeme s vami už pri vzniku záväzkovo-obchodných vzťahov, budeme za vás sledovať harmonogram plnenia vašich pohľadávok, viesť komunikáciu s vašimi dlžníkmi a realizovať efektívne plnenie vašich pohľadávok. Podarilo sa nám nadobudnúť vysokú mieru autority – v rámci portfólia našich komplexných služieb je aj kooperujúca advokátska kancelária. Disponujeme špeciálnymi zložkami na operatívne zisťovanie finančných pomerov dlžníkov.

Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s vymáhaním pohľadávok a s hľadaním optimálnych riešení, ktoré prinášajú nielen vyhratý spor alebo kus papiera, ktorý vám neprinesie peniaze domov, ale hlavne výsledok vo forme uhradenia pohľadávky.

Snažíme sa klientom ušetriť peniaze a eliminovať riziko neplatenia odberateľov a dlžníkov. Neženieme sa do súdnych sporov plných poplatkov, ale snažíme sa v prvom rade vyčerpať všetky možnosti mimosúdneho vymáhania. Komunikáciu s nimi vedieme elektronicky, administratívne, ale v neposlednom rade hlavne osobne. Dokážeme vám poskytnúť kompletný servis aj vtedy, ak sa nedá vyhnúť súdnemu či exekučnému vymáhaniu pohľadávky. Vždy solídne, diskrétne, promptne a efektívne.

JUNIOR MANAŽÉR – ŠPECIALISTA – SEKCIA OPERATÍVY

Ivan Pĺžik, MBA

VYŠETROVATELIA (WAD, WAPI)

Operatívni pracovníci

Patriot Group Patriot Group Patriot Group
2010
PATRIOT GROUP PATRIOT GROUP Vznik PATRIOT GROUP, s.r.o.
1 výjazdová jednotka
Hodnota vymáhaných pohľadávok: 280 000 €
2012
PATRIOT GROUP PATRIOT GROUP Navýšenie základného
imania na 500 000 €
2014
PATRIOT GROUP
2015
Advokátska kancelária Koncová & Partners PATRIOT GROUP 3 výjazdové jednotky
Obchodný zástupca pre
Bratislavský Kraj
Kooperácia pri vzniku
Advokátskej kancelárie
KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.
2016
PATRIOT GROUP Zaregistrovali sme 2
ochranné známky na symboly našej spoločnosti
Podieľali sme sa na založení kancelárie správcu konkurznej
a reštrukturalizačnej podstaty
2018
stali sme sa členmi WAD (World Association of Detectives)
stali sme sa členmi WAPI (World Association of Professional Investigators)
stali sme sa členmi IPO (Internation Police Organization)
Vytvorili sme slovenskú sekciu organizácie. Ing. Juraj Imrich, MBA, CMAS sa stal Section Leader Slovakia
2019
pre našich klientov sme začali vydávať online Občasník spoločnosti Patriot Group, s. r. o. - PATRIOT GROUP +

prešli sme na elektronické uzatváranie spolupráce s právnickými osobami

klientom ponúkame nové balíčky služieb
2020
zmenili sme adresu spoločnosti - sídlime vo vlastných priestoroch na adrese Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín

spustili sme nový projekt

2010

Vznik PATRIOT GROUP, s.r.o.

1 výjazdová jednotka

2012

Navýšenie základného
imania na 500 000 €

2013

2 výjazdové jednotky

Zmena priestorov pre
väčší komfort našich
klientov

2015

3 výjazdové jednotky
Obchodný zástupca pre
Bratislavský Kraj

Kooperácia pri vzniku
Advokátskej kancelárie
KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.

2016

Zaregistrovali sme 2
ochranné známky na symboly našej spoločnosti

Podieľali sme sa na založení kancelárie správcu konkurznej
a reštrukturalizačnej podstaty

2017

Rozšírili sme administratívne priestory pre nové pracovné sily

2018

stali sme sa členmi WAD (World Association of Detectives)

stali sme sa členmi WAPI (World Association of Professional Investigators)

stali sme sa členmi IPO (Internation Police Organization)

Vytvorili sme slovenskú sekciu organizácie. Ing. Juraj Imrich, MBA, CMAS sa stal Section Leader Slovakia

2019

pre našich klientov sme začali vydávať online Občasník spoločnosti Patriot Group, s. r. o. - PATRIOT GROUP +

prešli sme na elektronické uzatváranie spolupráce s právnickými osobami

klientom ponúkame nové balíčky služieb

2020

zmenili sme adresu spoločnosti - sídlime vo vlastných priestoroch na adrese Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín

spustili sme nový projekt

Naše certifikáty a ocenenia

Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Solventná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Dôveryhodná firma Certifikovaná spoločnosť Zodpovedný podnik Solventná firma Solventná firma Solventná firma Solventná firma
arrow-left_1
arrow-left_1

Vyjadrenia našich klientov

So spoločnosťou PATRIOT GROUP, s. r. o. spolupracujeme už tretí rok. Počas tohto obdobia sa nám podarilo prostredníctvom tejto spolupráce zvýšiť percento úspešnosti riešenia našich pohľadávok u odberateľov. Chválime hlavne výbornú komunikáciu zo strany zamestnancov spoločnosti PATRIOT, takisto okamžité kontaktovanie dlžníkov a riešenie našich pohľadávok ako celok.
Zdenko Gono, konateľ
Next Trade, s. r. o.