O nás

Dnes vám dokážeme poradiť pri posudzovaní miery rizika vašich investícií a jednotlivých obchodov, upozorniť vás na možné problémové subjekty, efektívne riešiť už vzniknuté problémy.

Môžete nám úplne zveriť správu svojich pohľadávok. Budeme s vami už pri vzniku záväzkovo-obchodných vzťahov, budeme za vás sledovať harmonogram plnenia vašich pohľadávok, viesť komunikáciu s vašimi dlžníkmi a realizovať efektívne plnenie vašich pohľadávok. Podarilo sa nám nadobudnúť vysokú mieru autority – v rámci portfólia našich komplexných služieb je aj kooperujúca advokátska kancelária. Disponujeme špeciálnymi zložkami na operatívne zisťovanie finančných pomerov dlžníkov.

Spoločnosť má dlhoročné skúsenosti s vymáhaním pohľadávok a s hľadaním optimálnych riešení, ktoré prinášajú nielen vyhratý spor alebo kus papiera, ktorý vám neprinesie peniaze domov, ale hlavne výsledok vo forme uhradenia pohľadávky.

Snažíme sa klientom ušetriť peniaze a eliminovať riziko neplatenia odberateľov a dlžníkov. Neženieme sa do súdnych sporov plných poplatkov, ale snažíme sa v prvom rade vyčerpať všetky možnosti mimosúdneho vymáhania. Komunikáciu s nimi vedieme elektronicky, administratívne, ale v neposlednom rade hlavne osobne. Dokážeme vám poskytnúť kompletný servis aj vtedy, ak sa nedá vyhnúť súdnemu či exekučnému vymáhaniu pohľadávky. Vždy solídne, diskrétne, promptne a efektívne.

O nás

Štruktúra zamestnancov

Mgr. Juraj Imrich MBA, MSc., LL.M., CMAS

KONATEĽ SPOLOČNOSTI

Mgr. Juraj Imrich MBA, MSc., LL.M., CMAS

 • Vedie spoločnosť od roku 2010.
 • V roku 2006 mu bol udelený diplom ako najúspešnejšiemu špecialistovi pre správu a riadenie pohľadávok spoločnosti LUKA & BRAMER GROUP a.s..
 • Má bohaté skúsenosti v oblasti bezpečnosti osôb a majetku.
 • Titul Mgr. získal na Madison International Institute & Business School and URH – ISAG University in Haiti.
 • Titul MBA získal v obore Business Law.
 • Section Leader Slovakia – International Police Organization.
 • Absolvoval množstvo školení, kurzov v rôznych oblastiach.
 • Po absolvovaní 200 hodinového tréningového programu získal najskôr titul CAS a následne, titul CMAS – Certified Master Anti – Terrosim Specialist.
 • Vyštudoval Vysokú školu bezpečnostného manažérstva v Košiciach – odbor Bezpečnostný manažment, kde mu po absolvovaní štúdia bol udelený titul MSc. - Master of Science.
 • v roku 2020 získal profesijný titul LL.M. (Master of Law) - špecializácia v oblasti medzinárodného trestného práva.

MANAŽÉR

JUDr. Ing. Stanislav Čistý, LL.M.

 • Titul Ing./M.Sc. získal v odbore Medzinárodný finančný manažment na Ekonomickej univerzite v Bratislave v spolupráci s Martin - Luther Universität v Halle/Wittenbergu.
 • Titul Mgr. v odbore právo získal na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela.
 • ďalšie právnické vzdelanie: JUDr. (Právnická fakulta UPJŠ Košice), LL.M.oec.int (Právnická fakulta Martin-Luther Universität Halle/Wittenberg).
 • Má bohaté skúsenosti v oblasti poradenstva zahraničným klientom a vedenia rôznych projektov a skúsenosti v oblasti personalistiky a vyhľadávania zamestnancov.
 • V rámci spoločnosti Patriot je manažérskou podporou nášho tímu.
 • Zodpovedný za oblasť riadenia ľudských zdrojov a personálnu oblasť.
 • Komunikuje s našimi dodávateľmi, zahraničnými klientmi a úradmi.

REPREZENTANT SPOLOČNOSTI

Mgr. Jozef Geleta

 • Pracoval 24 rokov v štátnej správe (silový rezort).
 • Absolvoval kurzy streleckej prípravy, prvej pomoci, sebaobrany a kurz výcvikára.
 • Zastupuje spoločnosť Patriot Group, s.r.o. v komunikácií s klientmi.
 • Absolvent kurzu „Efektívna komunikácia s klientmi“.

ODBORNÁ ASISTENTKA

Ing. Daša Repková

 • Vyštudovala odbor verejnej správy a regionálnej ekonomiky, odbor manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
 • Absolvent odbornej prednášky so zameraním na zvýšenie základného právneho povedomia v rozsahu 48 hodín.
 • Má v kompetencii kompletnú administratívnu agendu.
 • Vyhotovuje zmluvy, plnomocenstvá a iné potrebné dokumenty.
 • Komunikuje s klientami a dlžníkmi.
 • Pripravuje podklady pre právne prípady.
 • Spravuje finančnú agendu.

REFERENT SPRÁVY POHĽADÁVOK

Ing. Anna Vondrová

 • Titul Ing. v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne.
 • Spravuje agendu dlžníkov, telefonické a emailové urgencie dlžníkov, pripomínanie platieb, evidencia agendy dlžníkov.
 • Evidencia kompletnej komunikácie s klientami/dlžníkmi.
 • Vypracuvávanie splátkových kalendárov a podkladov pre terénnych pracovníkov.
 • Sledovanie platobnej disciplíny dlžníkov.
 • Urgencia úhrad.

TERÉNNY PRACOVNÍK

Michal Halák

 • Absolvoval kurz prvej pomoci a tiež odbornú prednášku so zameraním na zvýšenie základného právneho povedomia v rozsahu 88 hodín.
 • Komunikuje s dlžníkmi.
 • Aktívna práca v teréne.
 • Vyhľadáva všetky dôležité informácie o dlžníkoch.
 • Operatívna činnosť.

VYŠETROVATELIA (WAD, WAPI)

Operatívni pracovníci

 • Spolupráca s pracovníkmi z medzinárodných svetových organizácií (telefonická, písomná komunikácia, poskytovanie informácií o subjektoch na vyžiadanie,..).

ŠPECIALISTA NA SKUPINY RIZIKOVÝCH DLŽNÍKOV

Juraj Struhár

 • Absolvoval Combat Livesaver Course zameraný na poskytovania prvej pomoci laikmi v situáciách s vysokou mierou nebezpečenstva.
 • Má množstvo certifikátov v oblasti bodyguardingu.
 • Okrem aktívnej práci v teréne sa venuje predovšetkým rizikovým skupinám dlžníkov.

REFERENT SPRÁVY POHĽADÁVOK

Bc. Andrea Polgárová

 • Vyštudovala odbor Učiteľstvo akademických predmetov matematika - informatika na Pedagogockej fakulte Trnavskavskej Univerzity.
 • Absolventka odbornej prednášky so zameraním na zvýšenie základného právneho povedomia v rozsahu 48 hodín.
 • Administratívne činnosti, komunikácia s úradmi, dlžníkmi a klientami.

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

Mgr. Sabína Mikulová

 • Titul Mgr. v odbore učiteľstvo ekonomických predmetov, Vysoká škola DTI.
 • Náplňou jej práce je administratívna agenda.
 • Zazmluvňuje nových klientov a komunikuje s nimi.
 • Vyhotovuje zmluvné podklady.
 • Pripravuje podklady pre právne prípady.
 • Sleduje platobnú disciplínu dlžníkov.

TERÉNNY PRACOVNÍK

Marek Kvasnica

 • Absolvoval kurz prvej pomoci a tiež odbornú prednášku so zameraním na zvýšenie základného právneho povedomia v rozsahu 88 hodín.
 • Komunikuje s dlžníkmi.
 • Aktívna práca v teréne.
 • Vyhľadáva všetky dôležité informácie o dlžníkoch.
 • Operatívna činnosť.
 • Certifikovaný MMA tréner.

OFFICE MANAŽÉR

Mgr. Juraj Danko

 • Vyštudoval odbor Trénerstvo na Fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave.
 • Absolvent odbornej prednášky so zameraním na zvýšenie základného právneho povedomia v rozsahu 48 hodín.
 • V spoločnosti PATRIOT GROUP, s.r.o. hľadá nové príležitosti rozvoja firmy.
 • Zabezpečuje plynulý chod kancelárie.
 • Pripravuje marketingové podklady.
 • Poskytuje komplexnú starostlivosť o klientov.
 • Komunikuje so zahraničnými organizáciami (WAD, WAPI, IPO,...).

REPREZENTANT SPOLOČNOSTI

Mgr. Jozef Geleta

 • Pracoval 24 rokov v štátnej správe (silový rezort).
 • Absolvoval kurzy streleckej prípravy, prvej pomoci, sebaobrany a kurz výcvikára.
 • Zastupuje spoločnosť Patriot Group, s.r.o. v komunikácií s klientmi.
 • Absolvent kurzu „Efektívna komunikácia s klientmi“.

ODBORNÁ ASISTENTKA

Ing. Daša Repková

 • Vyštudovala odbor verejnej správy a regionálnej ekonomiky, odbor manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
 • Absolvent odbornej prednášky so zameraním na zvýšenie základného právneho povedomia v rozsahu 48 hodín.
 • Má v kompetencii kompletnú administratívnu agendu.
 • Vyhotovuje zmluvy, plnomocenstvá a iné potrebné dokumenty.
 • Komunikuje s klientami a dlžníkmi.
 • Pripravuje podklady pre právne prípady.
 • Spravuje finančnú agendu.

REFERENT SPRÁVY POHĽADÁVOK

Ing. Anna Vondrová

 • Titul Ing. v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne.
 • Spravuje agendu dlžníkov, telefonické a emailové urgencie dlžníkov, pripomínanie platieb, evidencia agendy dlžníkov.
 • Evidencia kompletnej komunikácie s klientami/dlžníkmi.
 • Vypracuvávanie splátkových kalendárov a podkladov pre terénnych pracovníkov.
 • Sledovanie platobnej disciplíny dlžníkov.
 • Urgencia úhrad.

TERÉNNY PRACOVNÍK

Michal Halák

 • Absolvoval kurz prvej pomoci a tiež odbornú prednášku so zameraním na zvýšenie základného právneho povedomia v rozsahu 88 hodín.
 • Komunikuje s dlžníkmi.
 • Aktívna práca v teréne.
 • Vyhľadáva všetky dôležité informácie o dlžníkoch.
 • Operatívna činnosť.

VYŠETROVATELIA (WAD, WAPI)

Operatívni pracovníci

 • Spolupráca s pracovníkmi z medzinárodných svetových organizácií (telefonická, písomná komunikácia, poskytovanie informácií o subjektoch na vyžiadanie,..).

ŠPECIALISTA NA SKUPINY RIZIKOVÝCH DLŽNÍKOV

Juraj Struhár

 • Absolvoval Combat Livesaver Course zameraný na poskytovania prvej pomoci laikmi v situáciách s vysokou mierou nebezpečenstva.
 • Má množstvo certifikátov v oblasti bodyguardingu.
 • Okrem aktívnej práci v teréne sa venuje predovšetkým rizikovým skupinám dlžníkov.

REFERENT SPRÁVY POHĽADÁVOK

Bc. Andrea Polgárová

 • Vyštudovala odbor Učiteľstvo akademických predmetov matematika - informatika na Pedagogockej fakulte Trnavskavskej Univerzity.
 • Absolventka odbornej prednášky so zameraním na zvýšenie základného právneho povedomia v rozsahu 48 hodín.
 • Administratívne činnosti, komunikácia s úradmi, dlžníkmi a klientami.

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

Mgr. Sabína Mikulová

 • Titul Mgr. v odbore učiteľstvo ekonomických predmetov, Vysoká škola DTI.
 • Náplňou jej práce je administratívna agenda.
 • Zazmluvňuje nových klientov a komunikuje s nimi.
 • Vyhotovuje zmluvné podklady.
 • Pripravuje podklady pre právne prípady.
 • Sleduje platobnú disciplínu dlžníkov.

TERÉNNY PRACOVNÍK

Marek Kvasnica

 • Absolvoval kurz prvej pomoci a tiež odbornú prednášku so zameraním na zvýšenie základného právneho povedomia v rozsahu 88 hodín.
 • Komunikuje s dlžníkmi.
 • Aktívna práca v teréne.
 • Vyhľadáva všetky dôležité informácie o dlžníkoch.
 • Operatívna činnosť.
 • Certifikovaný MMA tréner.

REPREZENTANT SPOLOČNOSTI

Mgr. Jozef Geleta

 • Pracoval 24 rokov v štátnej správe (silový rezort).
 • Absolvoval kurzy streleckej prípravy, prvej pomoci, sebaobrany a kurz výcvikára.
 • Zastupuje spoločnosť Patriot Group, s.r.o. v komunikácií s klientmi.
 • Absolvent kurzu „Efektívna komunikácia s klientmi“.

ODBORNÁ ASISTENTKA

Ing. Daša Repková

 • Vyštudovala odbor verejnej správy a regionálnej ekonomiky, odbor manažmentu a rozvoja ľudských zdrojov na Fakulte sociálno-ekonomických vzťahov na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne.
 • Absolvent odbornej prednášky so zameraním na zvýšenie základného právneho povedomia v rozsahu 48 hodín.
 • Má v kompetencii kompletnú administratívnu agendu.
 • Vyhotovuje zmluvy, plnomocenstvá a iné potrebné dokumenty.
 • Komunikuje s klientami a dlžníkmi.
 • Pripravuje podklady pre právne prípady.
 • Spravuje finančnú agendu.

REFERENT SPRÁVY POHĽADÁVOK

Ing. Anna Vondrová

 • Titul Ing. v odbore Ľudské zdroje a personálny manažment, Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne.
 • Spravuje agendu dlžníkov, telefonické a emailové urgencie dlžníkov, pripomínanie platieb, evidencia agendy dlžníkov.
 • Evidencia kompletnej komunikácie s klientami/dlžníkmi.
 • Vypracuvávanie splátkových kalendárov a podkladov pre terénnych pracovníkov.
 • Sledovanie platobnej disciplíny dlžníkov.
 • Urgencia úhrad.

TERÉNNY PRACOVNÍK

Michal Halák

 • Absolvoval kurz prvej pomoci a tiež odbornú prednášku so zameraním na zvýšenie základného právneho povedomia v rozsahu 88 hodín.
 • Komunikuje s dlžníkmi.
 • Aktívna práca v teréne.
 • Vyhľadáva všetky dôležité informácie o dlžníkoch.
 • Operatívna činnosť.

VYŠETROVATELIA (WAD, WAPI)

Operatívni pracovníci

 • Spolupráca s pracovníkmi z medzinárodných svetových organizácií (telefonická, písomná komunikácia, poskytovanie informácií o subjektoch na vyžiadanie,..).

ŠPECIALISTA NA SKUPINY RIZIKOVÝCH DLŽNÍKOV

Juraj Struhár

 • Absolvoval Combat Livesaver Course zameraný na poskytovania prvej pomoci laikmi v situáciách s vysokou mierou nebezpečenstva.
 • Má množstvo certifikátov v oblasti bodyguardingu.
 • Okrem aktívnej práci v teréne sa venuje predovšetkým rizikovým skupinám dlžníkov.

REFERENT SPRÁVY POHĽADÁVOK

Bc. Andrea Polgárová

 • Vyštudovala odbor Učiteľstvo akademických predmetov matematika - informatika na Pedagogockej fakulte Trnavskavskej Univerzity.
 • Absolventka odbornej prednášky so zameraním na zvýšenie základného právneho povedomia v rozsahu 48 hodín.
 • Administratívne činnosti, komunikácia s úradmi, dlžníkmi a klientami.

ADMINISTRATÍVNY PRACOVNÍK

Mgr. Sabína Mikulová

 • Titul Mgr. v odbore učiteľstvo ekonomických predmetov, Vysoká škola DTI.
 • Náplňou jej práce je administratívna agenda.
 • Zazmluvňuje nových klientov a komunikuje s nimi.
 • Vyhotovuje zmluvné podklady.
 • Pripravuje podklady pre právne prípady.
 • Sleduje platobnú disciplínu dlžníkov.

TERÉNNY PRACOVNÍK

Marek Kvasnica

 • Absolvoval kurz prvej pomoci a tiež odbornú prednášku so zameraním na zvýšenie základného právneho povedomia v rozsahu 88 hodín.
 • Komunikuje s dlžníkmi.
 • Aktívna práca v teréne.
 • Vyhľadáva všetky dôležité informácie o dlžníkoch.
 • Operatívna činnosť.
 • Certifikovaný MMA tréner.

2023

Logo

AED - Voľne dostupný defibrilátor na vonkajšej fasáde našej budovy

reorganizácia web stránky a nová grafika pre lepšiu orientáciu

2022

IPA logo

členstvo v medzinárodnej organizácii VIP IPA international police association

upgrade nášho systému pre manažment pohľadávok

2021

Logo

rozšírenie nášho administratívneho oddelenia o nových spolupracovníkov

2020

Neklam

zmenili sme adresu spoločnosti - sídlime vo vlastných priestoroch na adrese Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín

spustili sme nový projekt Neklam.sk

2019

Patriotgroup Plus

pre našich klientov sme začali vydávať online Občasník spoločnosti Patriot Group, s. r. o. - PATRIOT GROUP +

Electronic Contact

prešli sme na elektronické uzatváranie spolupráce s právnickými osobami klientom ponúkame nové balíčky služieb

2018

World Association of Detectives

stali sme sa členmi WAD (World Association of Detectives)

World Association of Professional Investigators

stali sme sa členmi WAPI (World Association of Professional Investigators)

Internation Police Organization

stali sme sa členmi IPO (Internation Police Organization) Vytvorili sme slovenskú sekciu organizácie. Ing. Juraj Imrich, MBA, CMAS sa stal Section Leader Slovakia

2016

Zaregistrovali sme 2 ochranné známky na symboly našej spoločnosti

Podieľali sme sa na založení kancelárie správcu konkurznej a reštrukturalizačnej podstaty

2015

3 výjazdové jednotky
Obchodný zástupca pre Bratislavský Kraj

Kooperácia pri vzniku Advokátskej kancelárie KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.

2012

Navýšenie základného imania na 500 000 €

2010

Vznik PATRIOT GROUP, s.r.o.

1 výjazdová jednotka

Hodnota vymáhaných pohľadávok: 280 000 €

2023

Logo

AED - Voľne dostupný defibrilátor na vonkajšej fasáde našej budovy

reorganizácia web stránky a nová grafika pre lepšiu orientáciu

2022

IPA logo

členstvo v medzinárodnej organizácii VIP IPA international police association

upgrade nášho systému pre manažment pohľadávok

2021

Logo

rozšírenie nášho administratívneho oddelenia o nových spolupracovníkov

2020

Neklam

zmenili sme adresu spoločnosti - sídlime vo vlastných priestoroch na adrese Kpt. Jaroša 29, 911 01 Trenčín

spustili sme nový projekt Neklam.sk

2019

Patriotgroup Plus

pre našich klientov sme začali vydávať online Občasník spoločnosti Patriot Group, s. r. o. - PATRIOT GROUP +

Electronic Contact

prešli sme na elektronické uzatváranie spolupráce s právnickými osobami klientom ponúkame nové balíčky služieb

2018

World Association of Detectives

stali sme sa členmi WAD (World Association of Detectives)

World Association of Professional Investigators

stali sme sa členmi WAPI (World Association of Professional Investigators)

Internation Police Organization

stali sme sa členmi IPO (Internation Police Organization) Vytvorili sme slovenskú sekciu organizácie. Ing. Juraj Imrich, MBA, CMAS sa stal Section Leader Slovakia

2016

Zaregistrovali sme 2 ochranné známky na symboly našej spoločnosti

Podieľali sme sa na založení kancelárie správcu konkurznej a reštrukturalizačnej podstaty

2015

3 výjazdové jednotky
Obchodný zástupca pre Bratislavský Kraj

Kooperácia pri vzniku Advokátskej kancelárie KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.

2012

Navýšenie základného imania na 500 000 €

2010

Vznik PATRIOT GROUP, s.r.o.

1 výjazdová jednotka

Hodnota vymáhaných pohľadávok: 280 000 €

Naše certifikáty a ocenenia

Podieľali sme sa na založení kancelárie správcu konkurznej a reštrukturalizačnej podstaty.

Naše certifikáty a ocenenia

Podieľali sme sa na založení kancelárie správcu konkurznej a reštrukturalizačnej podstaty.

Vyjadrenia našich klientov

So spoločnosťou PATRIOT GROUP, s. r. o. spolupracujeme už tretí rok. Počas tohto obdobia sa nám podarilo prostredníctvom tejto spolupráce zvýšiť percento úspešnosti riešenia našich pohľadávok u odberateľov. Chválime hlavne výbornú komunikáciu zo strany zamestnancov spoločnosti PATRIOT, takisto okamžité kontaktovanie dlžníkov a riešenie našich pohľadávok ako celok.

Zdenko Gono, konateľ
Next Trade, s. r. o.

Firmu PATRIOT GROUP, s.r.o. jsme si vybrali díky doporučení od našeho významného odběratele, který již dříve jejich služby využil a byl velmi spokojen. Díky tomuto impulzu jsme našeho dlouhodobého dlužníka, se kterým troskotali všechny naše snahy o vyrovnání dluhu, předali do rukou pracovníků této výše uvedené firmy. Výsledkem bylo získání dlužné částky v plné výši včetně všech úroků z prodlení. Na základě našich zkušeností můžeme spolupráci s touto firmou vřele doporučit. V našem případě, pokud se znovu vyskytnou problémy s platbami od našich odběratelů, již víme na koho se obrátit.

Jana Navrátilová
AXPEL MADE s.r.o.

Potrebovali sme radikálne riešiť vymáhanie pohľadávok, tak sme hľadali potrebné informácie na internete. Dozvedeli sme sa o Vašej spoločnosti a komunikovali sme aj s niektorými spoločnosťami a boli ste nám odporučený. Oslovili sme Vás v marci 2013 a s vymáhaním Vám zverených pohľadávok sme spokojní, kde bolo možné vymôcť pohľadávku, tak ste nám ju vymohli. Výhodou spoločnosti je i to, že majú vlastný exekútorský tým.

Ing. Libor Mišák, konateľ
TRETEX Trenčín spol. s r.o.

So spoločnosťou PATRIOT GROUP, s.r.o. sme začali spolupracovať v lete 2017 na základe dobrých referencii a všeobecne dobrom povedomí o ich schopnostiach a možnostiach vymocť pohľadávky od nášho nespoľahlivého obchodného partnera, čo sa im nakoniec na 100% podarilo. Spoločnosť PATRIOT GROUP, s.r.o. sa vzorne postarala o všetko čo bolo treba, všetky právne kroky pokryli komplexne svojim vlastným tímom a nás informovala len o najdôležitejších krokoch celého procesu. Ak bude do budúcna treba riešiť podobné problémy, určite sa opäť obrátime na PATRIOT GROUP, s.r.o.

Branislav Stanislav, konateľ
DB Engineering, s.r.o.

So spoločnosťou PATRIOT GROUP, s.r.o. úspešne spolupracujeme už viac ako 5 rokov. Počas tejto dlhoročnej spolupráce sa nám podarilo vymôcť pohľadávky od problematických subjektov, s ktorými sme si nevedeli dlhšiu dobu poradiť. Treba pripomenúť, že pracujeme v stavebníctve, kde je všeobecne nízka úroveň platobnej disciplíny. Tu nám spolupráca so spol. PATRIOT GROUP, s.r.o. výrazne uľahčuje prácu a šetrí náš čas. O problematických pohľadávkach máme zároveň vďaka pravidelným reportom podrobný prehľad. Komunikácia so spoločnosťou PATRIOT GROUP, s.r.o. je na veľmi dobrej úrovni. S ich komplexnými službami sme veľmi spokojní a spoluprácu vrelo odporúčame.

Ing. Jozef Šutara, konateľ
LADCE Betón, s.r.o.

Ďalšie články