Čím sme iní

Špecializujeme sa na správu, riadenie a manažovanie rizikových pohľadávok. Pohľadávky vymáhame pre právnické aj fyzické osoby. Prevezmeme do svojej správy jednotlivé pohľadávky alebo balíky pohľadávok a zaistíme efektívny prístup k vymáhaniu dlžných čiastok. Cieľom je spokojný klient, ktorý sa domohol svojej pohľadávky, ale aj s tým súvisiace možné zlepšenie platobnej disciplíny v podnikateľskom prostredí na Slovensku.

U nás máte k dispozícii

Tím s kvalifikáciou na operatívne zisťovanie platobnej kondície dlžníka.
Advokátsku kanceláriu, ktorá zabezpečuje kompletný servis v prípade súdneho sporu v obchodnoprávnom a v občianskoprávnom konaní, v trestnom konaní, reštrukturalizačné a konkurzné konanie atď.
Notársky úrad.
Exekútorský úrad, ktorému poskytujeme súčinnosť pri výkone exekučnej činnosti, vyhľadávame pracovné stroje, motorové vozidlá, hnuteľné veci, pohľadávky, zádržné práva, akýkoľvek postihnuteľný majetok a taktiež poskytujeme operatívne informačné služby.
Špecializovanú účtovnú kanceláriu.
Súdnych znalcov.

Nevymôžeme? Neplatíte!

Sme odmeňovaní len z toho čo vymôžeme.
Výška našej odmeny je závislá len na hodnote reálne vymožených pohľadávok podľa vopred dohodnutej percentuálnej miery.
Spolupracujeme aj na základe individuálnych dohôd.

Vyjadrenia našich klientov

Firmu PATRIOT GROUP, s.r.o. jsme si vybrali díky doporučení od našeho významného odběratele, který již dříve jejich služby využil a byl velmi spokojen. Díky tomuto impulzu jsme našeho dlouhodobého dlužníka, se kterým troskotali všechny naše snahy o vyrovnání dluhu, předali do rukou pracovníků této výše uvedené firmy. Výsledkem bylo získání dlužné částky v plné výši včetně všech úroků z prodlení. Na základě našich zkušeností můžeme spolupráci s touto firmou vřele doporučit. V našem případě, pokud se znovu vyskytnou problémy s platbami od našich odběratelů, již víme na koho se obrátit.
Jana Navrátilová,
AXPEL MADE s.r.o.