PATRIOT GROUP, s.r.o.

Kpt. Jaroša 29
911 01 Trenčín
Slovensko

IČO: 45 407 657
IČ DPH: SK 202 297 6109

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na
Okresnom súde v Trenčíne. Oddiel: Sro. Vl. č. 22660/R

Číslo účtu: SK96 5600 0000 0007 0766 7001
BIC (SWIFT): KOMASK2X

Prima banka Slovensko, a.s.

Kontakt - office

+421 917 71 77 72

E-mail

vymahanie@patriotgroup.eu

Kontaktný formulár