Kontakt

V prípade akýchkoľvek otázok môžete využiť naše bezplatné poradenstvo na našom telefónnom čísle alebo nás kontaktujte pomocou kontaktného formulára.

PATRIOT GROUP, s.r.o.
Kpt. Jaroša 29
911 01 Trenčín
Slovensko

IČO: 45 407 657
IČ DPH: SK 202 297 6109
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na
Okresnom súde v Trenčíne. Oddiel: Sro. Vl. č. 22660/R

Číslo účtu: SK96 5600 0000 0007 0766 7001
BIC (SWIFT): KOMASK2X
Prima banka Slovensko, a.s.


Kontaktný formulár


Kde nás najdete?