Ako právne posilniť svoje postavenie voči dlžníkovi?

Na začiatku obchodného vzťahu by mala prísť objednávka na Vaše služby a tovar. Následne by ste mali reflektovať nacenením a ponukou. Ďalším krokom by mala byť ZMLUVA. Prečo veľkým písmom?

ZMLUVA je najdôležitejšou časťou Vášho obchodného vzťahu (po právnej stránke), ktorá určuje presne a striktne podmienky plnenia, či už ide o službu alebo tovar.

Jednotlivé ustanovenia Vás vedia chrániť a presne určiť "čo, kedy, ako, prečo, za čo, ..." Po zmluve nasleduje fakturácia a jej zaslanie.

Ak budete potrebovať vytvoriť zmluvu presne podľa Vašich potrieb, odporúčame osloviť advokátske kancelárie alebo špecializované firmy na túto problematiku. Samozrejme sme Vám plne k dispozícii na www.patriotgroup.eu (manažment pohľadávok) alebo na webovej stránke advokátskej kancelárie www.zavaseprava.sk.

Ďalšie články