Čo je notárska zápisnica?

Notárska zápisnica (NZ) je zápisnica spísaná pred notárom, ktorý overuje podpis dlžníka a je zároveň registrovaná v centrálnom registri notárskych zápisníc, kde si môžete overiť či NZ existuje alebo nie.

Otvoriť notárske centrálne registre

Pri podpisovaní NZ je samozrejme potrebné, aby bol prítomný dlžník. Jej podpísanie je teda podmienené jeho vôľou, dostaviť sa osobne k notárovi, ktorý bude spisovať NZ. Následne budete disponovať tzv. priamym exekučným titulom. V praxi to znamená, že v prípade, ak dlžník nebude dodržiavať to, k čomu sa zaviazal v NZ, môžete NZ odniesť s návrhom na vykonanie exekúcie priamo exekútorovi a ten po udelení poverenia môže začať exekuovať. Vyhnete sa zdĺhavému konaniu na príslušnom súde, poplatkom či odvolaniam. Čo sa týka poplatkov, tie sú určené podľa sadzobníka notárskej komory a notára, ktorý vám ich ochotne povie. V každom prípade je to lacnejšie ako poplatok na súde a hlavne efektívnejšie. Samozrejme aj NZ musí byť spísaná tak, aby plnila vaše potreby čo je potrebné prediskutovať vopred s notárom.

My využívame notársky úrad Mgr. Peter Mikita, Jilemnického 2, 91101 Trenčín tel.: 032/6401260 peter.mikita@notar.sk, s ktorým sme na 120% spokojní.


Ďalšie články