Doba splatnosti

Doba splatnosti v obchodnom styku je spravidla dohodnutá v zmluve alebo ak zmluva nie je písomná, je vyznačená na faktúre. V praxi je táto doba štandardne cca 14 dní.

Po vzájomnej dohode si zmluvné strany môžu túto dobu spoločne určiť. V prípade pôžičky sa splatnosť určí dohodou v stanovený dátum, pričom splatnosť je možné dohodnúť aj na časti, v stanovených dátumoch, teda na splátky. Zároveň sa však môže aj skrátiť v prípade predčasnej splatnosti.

Zmluvy a splátkové kalendáre Vám v prípade potreby vypracuje Advokátska kancelária KONCOVÁ & PARTNERS, s.r.o.. Viac info na www.zavaseprava.sk.

Ďalšie články