Kedy poslať výzvu na zaplatenie?

Jednak ňou máme možnosť upozorniť obchodného partnera, že je niečo po splatnosti a máme ochotu a chuť vec riešiť zmierlivou cestou alebo si splniť obligatórnu podmienku na upozornenie neplatiča pre prípadne konanie pred súdom alebo inými štátnymi či súkromnými inštitúciami a firmami.

Aj nám, ako spoločnosti na manažment rizikových pohľadávok pomôže situácia, kedy subjekt už bol upozornený. Je dobré túto výzvu poslať doporučene alebo do vlastných rúk.

Zároveň je dobré, ak máte potvrdenie o odoslaní a viete preukázať odoslanie zásielky, čím sa vyhnete spornej situácii, kedy neplatič bude tvrdiť, že nič nedostal. V tom prípade bude Vaša argumentácia veľmi jednoduchá.

Tak teda kedy a ako? Hneď po splatnosti a doporučene alebo do vlastných rúk.

Ďalšie články