Nezaplatená faktúra - čo s tým a kedy?

1. V prípade, že máte spoluprácu rozvinutú niekoľko rokov a ste obchodní partneri, nie len náhodne vzniknutý “business“, je dobré zachovať dobré obchodné zvyklosti a skúsiť hneď po splatnosti kontaktovať subjekt.

Pri klientoch, ktorí majú dlhodobý obchodný vzťah, sa nám osvedčilo neplatiaci subjekt telefonicky kontaktovať. Je dobré si dohodnúť úhradu do 7 dní od telefonátu a upozorniť subjekt na to, že v prípade neuhradenia mu bude doručená písomná výzva na úhradu.

Z Vašej strany ide o zachovanie dobrých obchodných vzťahov a nik sa na Vás nemôže hnevať, ak protistrana už druhýkrát poruší dohodu teda lehotu splatnosti. V prípade ak ani potom neuhradí dlžnú čiastku je dobré obrátiť sa na špecialistov pre vymáhanie pohľadávok. Cca maximálne 30 dní po splatnosti.

2. Ide o náhodný “business“ so subjektom, ktorý nepoznám. Hneď po splatnosti začať reagovať na nezaplatenú čiastku písomnou výzvou a telefonickou urgenciou. Okamžite začať aktívne vymáhať pohľadávku, pretože čas sú peniaze, a ako si môžete všimnúť aj na našej webovej stránke www.patriotgroup.eu, čím viac času ubehne od splatnosti, tým je vymožiteľnosť nižšia. Opätovne platí pravidlo nerobiť žiadne nepremyslené kroky a konzultovať s odborníkom na túto tému.

Či už Váš dlh patrí do prvej alebo druhej skupiny dlžníkov, v obidvoch prípadoch Vám radi poskytneme pomocnú ruku a poradíme ako postupovať pri riešení Vašej dlžnej čiastky, preto nás neváhajte kedykoľvek kontaktovať.

Ďalšie články