Nezaplatená faktúra, nevrátená pôžička, je to trestný čin?

Vychádzajme najskôr z našich skúseností. 1 zo 100 trestných oznámení sa v tejto problematike ujme a neplatič je odstíhaný - potrestaný v rámci trestného konania. Teda pravdepodobnosť Vášho úspechu je dosť malá, tým ale nechceme povedať, že to nie je potrebné riešiť.

V prvom rade musia OČTK (orgány činné v trestnom konaní) preukázať ÚMYSEL, čo je často pre OČTK dosť zložité pokiaľ sa k tomu neplatič neprizná sám. Ak neplatič nezaplatí, neznamená to, že spáchal trestný čin.

Každý prípad je individuálny a preto treba k nemu aj tak pristupovať. Každopádne veľakrát sa stáva, že aj v prípade, že neplatiča odsúdia za trestný čin tak Vás so škodou odkážu na civilné konanie. Spôsobenú škodu si teda musíte uplatňovať na súde v civilnom konaní, čo ako každý z nás vie, môže byť pri vyťaženosti dnešných súdov na dlho. Trest prišiel, ale peniaze nikde :(

V prípade potrebnej konzultácie, kontaktujte priamo nás bezplatne cez kontaktný formulár na tu na webe alebo na www.zavaseprava.sk, kde Vám rovnako poskytnú bezplatné právne poradenstvo.

Ďalšie články