RPMN - Čo to znamená ak je to uvedené v zmluve

RPMN je ročná percentuálna miera nákladov, teda percento, ktoré spotrebiteľovi ponúka možnosť jednoducho sa orientovať v spotrebiteľských úveroch. Čím nižšia je hodnota RPMN, tým väčšia výhodnosť pre spotrebiteľa - dlžníka.

Túto základnú informáciu je subjekt poskytujúci úver alebo pôžičku povinný uvádzať pri úveroch a pôžičkách, na ktoré sa vzťahuje zákon o spotrebiteľských úveroch. V prípade, ak RPMN nie je uvedené v zmluve, považuje sa úver v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch za bezúročný a klient neplatí ani poplatky spojené s takýmto úverom. Veľakrát na to nestačí upozorniť subjekt poskytujúci úver alebo pôžičku a na presadenie svojich práv je potrebné sa obrátiť na príslušný súd. V prípade potreby riešenia formou súdu je možné sa obrátiť na bezplatnú právnu pomoc na webovej stránke www.zavaseprava.sk, tel. 0918803803.

Ďalšie články