Sankcie za nezaplatenú faktúru

Máte nárok na zákonný úrok z omeškania odo dňa nasledujúceho po splatnosti faktúry. Zákonný úrok z omeškania je určený vždy za konkrétne príslušné obdobie a je z pravidla zobrazený v p. a. to znamená percento za rok.

Sankcie za nezaplatenú faktúru

Ako prvú možnosť máte nárok na zákonný úrok z omeškania odo dňa nasledujúceho po splatnosti faktúry. Teda ak je faktúra splatná napr. 25.04.2016, tak od 26.04.2016 (vrátane) máte nárok na zákonný úrok zo omeškania.

Zákonný úrok z omeškania je určený vždy za konkrétne príslušné obdobie a je z pravidla zobrazený v p. a. to znamená percento za rok. Podrobný prehľad nájdete na tomto odkaze.

Prečo stále píšeme o zákonnom úroku z omeškania? Pretože je možné dohodnúť si úrok z omeškania aj zmluvne, ktorý je určený podľa dohody zmluvných strán. Samozrejme nesmie byť v rozpore s dobrými obchodnými praktikami. Odporúčame ísť maximálne do výšky 18,25% p. a.

Druhá možnosť je váš nárok na jednorazové odškodné vo výške 40,- EUR za každú neuhradenú faktúru. Čo predstavuje Vaše náklady s vymáhaním pohľadávky, ktoré nemusíte žiadnym spôsobom preukazovať. Teda nemusíte preukazovať poštovné, náklady na papier, stratený čas a podobne. 1 faktúra = 40,- EUR, 2 faktúry = 80,-EUR atď.