Sankcie za nezaplatenú faktúru

V prvom rade si treba uvedomiť čo je faktúra. Faktúra je daňový doklad, potrebný pre vedenie účtovníctva. Teda preto, aby ste vedeli koľko treba odviesť na DPH a dani zo zisku v prospech štátu :)

Pre vymáhanie je len potvrdením toho, že neplatiaci subjekt dostal oznámenie o výške koľko má plniť, teda v podstate by sa faktúra dala nahradiť aj oznámením v písomnej forme. O plnení by mala hovoriť zmluva.

Veľakrát sa stáva, že podnikatelia zmluvu nahrádzajú faktúrou, resp. faktúrami, čo ich potom dostáva do situácie, kedy nie sú jasne stanovené pravidlá dodávok služby alebo tovaru a vzniká veľmi široký priestor pre sporovanie kvality, množstva, času dodania, atď. Zákon nekáže ako máte doručiť faktúru, teda je relevantné ak ju zašlete aj e-mailom. V prípade, že pracujete bez zmlúv dbajte na to, aby ste mali vždy doklad o doručení faktúry (e-mail, doklad z pošty - podací lístok, zásielka do vlastných rúk).

Takže v skratke je faktúra “len“ daňový doklad, pre ekonóma nevyhnutný, pre vymáhanie nie celkom postačujúci.

Ďalšie články