Súdne poplatky za konanie o vydanie platobného rozkazu

Pri konaní o vydanie platobného rozkazu sa platí poplatok 6 % zo žalovanej sumy, minimálne však 16,50 EUR, tzn. že ak žalujem sumu 1 000,-EUR poplatok je 60,- EUR. Ak však žalujem 100,- EUR 6% poplatok zo žalovanej sumy by bol 6,- EUR, teda konečný poplatok je určený v minimálnej výške 16,50 EUR.

Tento poplatok sa dá zaplatiť v kolkových známkach alebo na výzvu súdu. V kolkových známkach je však možné zaplatiť poplatok maximálne do výšky 300,- EUR. V prípade uhradenia cez tzv. kolky šetríte čas nielen súdu, ale aj sebe pretože Vás súd nemusí vyzývať na platenie, vytvárať dokument atď..

V poslednom rade ešte existuje oslobodenie od poplatku, kedy súdu predložíte tlačivo so žiadosťou o oslobodenie od súdneho poplatku. Súd na základe neho bude skúmať vaše majetkové pomery a žiadosti buď vyhovie alebo ju zamietne.

Ďalšie články