Zmenka

Zmenky patria medzi najpopulárnejšie zabezpečovacie prostriedky pri poskytovaní bankových úverov, ale často sa používajú aj v bežných obchodnoprávnych vzťahoch. Vo väčšine prípadoch pomáhajú riešiť dočasnú platobnú neschopnosť.

Výhodou zmenky v porovnaní s ostatnými druhmi cenných papierov je, že ju môže vydať ktokoľvek. Zmenka je listinný cenný papier, a preto musí existovať vždy vo forme listiny. Špeciálnou právnou normou, ktorá zmenky upravuje je zákon o zmenkách a šekoch, ktorý bol v Zbierke zákonov zverejnený ako zákon č. 191/1950 Zb., nazývaný aj ako zmenkový a šekový zákon. Napriek tomu, že je v platnosti viac ako polstoročie, nebol doposiaľ ani raz novelizovaný.

Zmenku možno spísať v podstate na všetkom, na čom sa dá uchovať písomný záznam. Napriek tomu odporúčame kúpiť zmenku ako predtlačené tlačivo v obchode. Vyhnete sa chybám a následnej neplatnosti zmenky. Veľmi dôležité je zmenku aj správne vypísať, preto odporúčame vyhľadať si manuál ako zmenku správne vypísať. Vyhnete sa tak prípadnej neplatnosti zmenky. Aj keď navonok sa jedná o jednoduché tlačivo nezabudnite na to, že ZMENKA má presné a striktné pravidlá na jej vypísanie.

Ďalšie články