Svetová asociácia profesionálnych vyšetrovateľov (WAPI) je inštitúcia tvorená odborníkmi, ktorí pracujú vo všetkých oblastiach vyšetrovania (súkromné vyšetrovanie, civilná a vojenská polícia, vládne organizácie, ekonomická kriminalita a iné). WAPI je medzinárodná organizácia, ktorá spája vyšetrovateľov z celého sveta. Členovia si medzi sebou vytvárajú pracovné vzťahy, vzdelávajú sa a vymieňajú si svoje pracovné skúsenosti.

certificate
wapi

Ďalšie články