Advokát

Advokát je právnicky vzdelaná osoba, ktorá sa zaoberá poskytovaním právnych služieb iným fyzickým alebo právnickým osobám, a to spravidla za úplatu. Advokát musí byť povinne zapísaný v zozname advokátov vedenom advokátskou komorou.

K jeho úlohám patrí obhajoba občanov v trestnom konaní, zastupovanie v občiansko-právnom a správnom konaní, spisovanie listín (zmluvy, prehlásenia a pod.), právne analýzy, expertíza a podobne.

V Slovenskej republike môže vykonávať povolanie advokáta iba človek s ukončeným vysokoškolským právnym vzdelaním druhého stupňa, ktorý zložil advokátske skúšky a splnil všetky zákonné podmienky pre zápis do zoznamu advokátov.

V prípade, že potrebujete využiť služby advokáta, môžte sa kedykoľvek obrátiť na našu partnerskú advokátsku kanceláriu Koncová & Partners na www.zavaseprava.sk

Ďalšie články