FSH logo

Naša spoločnosť sa stala členom Business Club Facility System Hub, ktorý spája mikro, malé a stredné podniky pôsobiace v trenčianskom regióne. V tomto klube firmy zdieľajú svoje cenné skúsenosti z každodennej podnikateľskej praxe, ktoré si navzájom vymieňajú na pravidelných biznis raňajkách.

Viac informácií nájdete na Facility System Hub - business klub

Ďalšie články