Nezabúdame ani na tých najmenších. Zakúpili sme teplé deky pre deti postihnuté krízovými situáciami.

UNICEF Balíček teplo PDF Warm package

Ďalšie články