Osobný šofér, kuriér - Bodyguard

Byť v bezpečí pri preprave na pracovných cestách a mať zabezpečenú prepravu zásielok je v dnešnej dobe to, čo Vám umožní sa večer s radosťou vracať k rodine. Je to úspora Vášho času, ktorý následne môžete využiť pre svoj biznis, alebo tráviť čas so svojimi blízkymi.

Bodyguard je bezpečnostný špecialista s veľmi širokým záberom dispozícií, ktoré zahŕňajú rôzne schopnosti (skills) od používania rôznych zbraní a zbraňových systémov, cez prvú pomoc (first aid) až po komunikáciu a preventívne bezpečnostné opatrenia. Jeho základ práce je preventívnymi opatreniami predchádzať hrozbám, ktoré ohrozujú osobu. Je to človek profesionál , ktorého si prajete mať po svojom boku vtedy, keď sa tzv. niečo pokazí. Bodyguard musí mať vysokú mieru pozornosti, aby tak na 100% vnímal svoje okolie a dokázal včas zaznamenať rozdiely od normálu, ktoré môžu byť indikátormi blížiaceho sa útoku, alebo krízovej situácie na vozovke. Pri práci Bodyguarda je priam samozrejmosťou bezpečnostné vzdelanie, aby ovládal platnú legislatívu, vzťahujúcu sa na oblasť bezpečnosti, priestupkov, trestného zákona. Musí poznať svoje práva a povinnosti voči kontrolným orgánom. Všetko musí byť vykonávané v rámci platného oprávnenia fyzickej osoby ako aj bežnej povinnosti každého občana. Bodybuard je osobným šoférom s oprávnením vykonať jednotlivé úkony ako akákoľvek fyzická osoba (krajná núdza §24 Tr. zákona, nutná obrana §25 Tr. zákona, oprávnené použitie zbrane §26 Tr. zákona, prvá pomoc), len profesionálne a so vzdelaním preukazujúcim profesionalitu.

PATRIOT GROUP, s.r.o.

Schopnosti osobného strážcu sa delia na viacero skupín či smerov príkladom sú : Hard Skills a Soft Skills.

Hard skills, čiže tvrdé schopnosti, zahŕňajú schopnosti typu streľba, sebaobrana, taktické riadenie vozidla...

Soft skills, čiže mäkké schopnosti, zahŕňajú schopnosti typu komunikácia, empatia, diplomatický protokol, sociálne cítenie...

Schopnosti typu kurz prvej pomoci, profesionálne ovládanie vozidla v krízových situáciách, základy etiky atď. sú samozrejmé. V tomto obore veľmi záleží na osobnom prístupe každého jedinca samostatne.

Osobný šofér a kuriér: Profesionálny šofér, ktorý má na starosti stav vozidla, výber trasy a bezpečnosť pri prevoze V.I.P klienta, alebo zásielky. Má vedomosti o taktickom vedení vozidla, logistike , prvej pomoci, komunikácie a taktného správania. Diskrétnosť je samozrejmosťou. Ručí za bezproblémovú cestu a pohodlie klienta pri prevoze.

Prevoz klienta

Prevoz a sprevádzanie klienta na rôzne jednania či spoločenské akcie

Posúdenie každodenných návykov klienta z pohľadu bezpečnostného rizika

Posúdenie bezpečnosti pracoviska prípadne bydliska z pohľadu bezpečnostného rizika

Zabezpečenie prepravy

Poradenstvo v bezpečnostných otázkach, či už sa jedná o firmu alebo jednotlivca

Všetky potrebné služby vieme sprostredkovať a vyskladať na mieru podľa požiadaviek klienta

Naše certifikáty a ocenenia